Make use of your power hour!

Make use of your power hour!

I samarbete med Craft Sportswear. Alla åsikter är mina egna. Om du är så många andra så har du redan glömt bort vilka intentioner du satte inför det nya året. Men du är inte som alla andra. Du är här – du läser. Du vill – och du genomför. Det är dags för det tredje löppass i den serie jag gör tillsammans med Craft Sportswear. Det tredje passet är också...

I samarbete med Svenska Spel