Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter

Varje maj månad så bråkas det om vägen som går mot Storulvån eftersom våra skyldigheter och rättigheter krockar. Varje år inträffar en mängd liknande situationer, fast på andra ställen och med andra intressenter. Vi har rätt att vistas där – men vi har också skyldigheter att anpassa oss för att inte störa eller förstöra. Det är vad som kallas allemansrätten...

I samarbete med Svenska Spel