The Freedom Series

Jag var inte först i min genre med pod, så istället för försöka göra något bra (som någon annan gjorde) bättre – så valde jag att göra något helt annorlunda. Likaså tänker jag med rörligt. När tanken fastnade i mitt medvetande så styrdes den automatiskt mot...