Mindfulness är en av 2016 års trender spår många. Vi ser redan tecken på en typ av mindfulness genom att fler plockar fram sin konstnärliga längtan och målar på canvastavlor eller använder sig av målarböcker.

Dessutom är träning utomhus en stor trend, med träning ute black stock och sten som ett alternativ. Och det är också en effekt som närmar sig den från mindfulness. Jag upplever mindfulness från all min fjällöpning.

En aktiv handling är en bra start på dagen – så jag tänkte att vi skulle göra något liknande; nämligen börja 2016 på ett medvetet sätt. Jag gillade Katrins termosuppmaning under advent, så jag tycker att vi gör en liknande grej fast med fokus på mindfulness.

Januari är en av årets längsta månader; den har visserligen 31 dagar som så många andra månader – men trots att vi haft många januaridagar redan är det fortfarande fyra helger kvar i januari. Så jag tänker att min uppmaning ska innefatta dessa fyra helger; och att vi som vill göra något som involverar mindfulness under dessa fyra helger.

Det vore kul om vi är många som är med i den här uppaningen; länka ditt blogginlägg (i en kommentar) efter att du bloggat om din mindfulness den här helgen så kan vi gå in på varandras bloggar och läsa om vad vi alla gjort.

Inför nästa helg gör jag som en stor länklista med alla som varit med så du har många dagar på dig att utforma just din upplevelse med mindfulness och blogga om det.

Mindfulness en av årets hälsotrender 2016

Jag tänker att mindfulness kan vara lite vad som – så länge det är en medveten närvaro i nuet. Att vara här och nu utan att värdera eller döma det som är.

Såhär står det på Wikipedia:

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på ”autopilot”. Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.

Meditation är en väg till mindfulness; precis som viss typ av yoga också kan vara det (den variant av yoga som inte fokuserar så mycket på prestation). Jag upplever att all tid utomhus, nära naturen och tystnaden och gärna i kombination med prestationslös löpning, har gett mig en känsla till mindfulness.

Som ett resultat av regelbunden övning inom mindfulness upplever 79% att de känner sig mindre oroliga, 77% är mindre nedstämda, 77% har lättare att koncentrera sig och 62% sover bättre (siffrorna kommer från Mind Apps undersökning baserad på användare av Mindfulness appen, som är sponsor till min podcast Träningsglädje TALKS under hösten 2015 och våren 2016. Undersökningen genomfördes 2014).

Ett enkelt sätt att börja med mindfulness är att använda Mindfulness appen som är sponsor till min podcast, Träningsglädje TALKS. Välj ett kortare eller längre program och börja där! Ta med dig appen till ett lugnt och stilla ställe, oavsett om det är utomhus eller inomhus.

Mindfulness en av årets hälsotrender 2016

0