Träning är som tandborstning. Vissa är jättenoggranna när de borstar, men alla borstar tänderna hjälpligt. Det finns ingen som säger ”efter sommaren, då börjar jag ett nytt liv med tandborstning” eller ”till beach 2015 ska jag ha jättevita tänder”. Så är det med träning också. Man får slarva, men man måste göra det. Det finns inget mål med tandborstning, inget start och slut, det är något man gör hela tiden.

0