Från fullständig lycka till tomhet och frågor utan svar. Livet i ett nötskal. Trots att jag vet att det går upp och ner, ofta helt utan förvarning och egentligen av inget skäl alls, så är jag ändå vilse mitt i det. Jag skulle vilja veta vad det är som händer när man ena sekunden känner tillförsikt och bubblor av lycka dansar runt i kroppen, medan man kort efter bara består av frågetecken och tvivel. Vad var det som hände? Vilken kemisk reaktion var det som drabbade mig? Vilken tanke var det jag snubblade på?

På det stora hela vet jag att jag inte är ensam. Jag tror att vi är många, ja kanske rentav alla, känner i stort likadant. Oavsett hur framgångsrika vi är. Oavsett hur mycket vi har av allting. Inför känslor är vi alla hjälplösa. Det är fascinerande!

Jag har under den senaste veckan haft förmånen att fundera på ett stort och spännande beslut som engagerar hela mitt liv. Kanske är det just dessa tankar som har föranlett en reaktion av känslor om funderingar på hur saker och ting är och bör vara. Och hur jag vill att det ska bli.

Mitt liv är en spännande resa och jag tycker om så många delar av det. Ju mer jag upptäcker desto mer fastnar jag för och aldrig hade jag kunnat tro att det skulle bli ett bekymmer. Men det stärker bara det faktum att oavsett vem vi är så står vi alla inför grubbel ibland. Kanske är det bästa att låta det vara. Att inte fundera så mycket och att inte fega. Det är vad man inte gör som man till slut ångrar. Oavsett vad det betyder så fyller det obesvarade frågor med svar och rätar ut sådant som landat frågetecken.

Att känna tomhet och tänka tankar som saknar mening är förmodligen en process som mynnar ut i frågor med svar, funderingar som landar i tillförsikt och en kompass som inte tvekar. Och som vanligt har den här bloggen hjälpt mig ytterligare ett steg framåt och mot klarhet. Nu kan jag sova gott.

0